Podmínky půjčení

Všeobecné podmínky
 • minimální věk 21 let, řidičský průkaz sk. B, 2 roky praxe v řízení
 • pro zapůjčení vozu je nutné předložit platný ŘP a druhý doklad (OP nebo pas)
 • pronajatý vůz smí řídit pouze nájemce, nebo osoby uvedené ve smlouvě
 • minimální délka nájmu v letní sezóně (červen-srpen) je 5 dnů
 • při předčasném ukončení pronájmu vozu se nájemné nevrací
 • zákaz veškerých úprav na vozidle
Převzetí vozu
 • obytný vůz nájemce přebírá a vrací v rozmezí 9.00 – 16.00 na adrese uvedené ve smlouvě
 • převzetí vozidla a seznámení se s jeho zařízením a obsluhou trvá cca 30min – 60min, stejně jako převzetí a kontrola
 • obytný vůz se předává a vrací v čistém stavu a vždy s plnou nádrží pohonných hmot
 • obytný vůz se vrací s vyprázdněnou a vypláchnutou kazetou WC a vypuštěnou odpadní nádrží
Platební podmínky
 • do 2 pracovních dnů po rezervaci vozu je nutné zaplatit 30% celkové částky pronájmu na základě zálohové faktury, kterou obdržíte e-mailem
 • doplatek nájemného je nutné doplatit nejpozději 15 dnů před vyzvednutím obytného vozu
 • výše nájemného je uvedena v ceníku
 • před zapůjčením obytného vozu požadujeme složení kauce 25.000 Kč vč. DPH
 • k ceně půjčovného je účtován jednorázový servisní poplatek ve výši 1.500 Kč vč. DPH (nad 10 dní tento poplatek neúčtujeme)
 • mimo sezonu lze řešit ceny dohodou
Nehoda nebo porucha
 • nájemce je povinen neprodleně telefonicky pronajímateli ohlásit jakoukoliv závadu, poruchu či škodu na vozidle
 • veškeré opravy, nákup náhradního dílu je možné realizovat pouze se souhlasem pronajímatele
 • při nehodě nebo neoprávněném vniknutí do vozu je nájemce povinen VŽDY volat policii a nechat si provést písemný zápis doložený fotodokumentací
 • vůz je nový a běžné opravy je nájemce oprávněn provádět pouze v autorizovaných servisech a to jen po domluvě s provozovatelem
Storno podmínky
 • 30% z nájmu 30 – 60 dní před zapůjčením
 • 50% z nájmu 15 – 29 dní před zapůjčením
 • 80% z nájmu 3 – 14 dní před zapůjčením
 • 100% z nájmu do 48 hodin před zapůjčením
Sankce
 • nevyprázděná kazeta WC – 1.000,- Kč
 • neuklizený interiér – 1.000,- Kč
 • silné znečištění interiéru nebo exteriéru dle skutečných nákladů na úklid
 • ztráta klíčů nebo dokladů – 5.000,- Kč
 • při pozdním vrácení je účtován dvojnásobek ceny pronájmu za den každý den prodlení

Rezervace obytného vozu

Rezervujte si náš obytný vůz a vyražte na cestu! Je to tak jednoduché.