Rady a doporučení

Vážení zákazníci,

chtěli bychom Vám touto formou poradit, jak si bez problémů užít Vaši dovolenou. Co udělat před převzetím vozidla, čeho se vyvarovat, jak se zachovat v určitých situacích a jak předejít škodám.

Převzetí pronajatého vozidla
Doporučujeme, aby se převzetí a zaškolení zúčastnili alespoň dva členové budoucí posádky obytného vozidla. O převzetí vozidla je sepsán předávací protokol, kde jsou zaznamenána data vozidla, výbava a případné poškození. Při převzetí vozidla si zkontrolujte úplnost výbavy a poškození. Pokud se na voze objeví další šrámy, budeme je po Vás chtít uhradit, pokud nebudou hrazena pojistným plněním. V takovém případě se podílíte na škodě spoluúčastí, která činí 10% z pojistné události, minimálně však 10.000 Kč.
Během pronájmu
 • Musíte myslet na to, že řídíte vozidlo o délce 7m, šířce 2,3m, výšce 3.1m a hmotnosti 3.500 kg
 • Při jízdě myslete na výšku vozu – pozor tedy zejména na římsy budov, okapy, pergoly, altány,větve stromů, mosty atd.
 • Délka vozu je 7m (s nosiči kol 8m!), pozor tedy při couvání, otáčení, vyjíždění z řady vozů atd. Délka vozu přesahuje 2m za zadní nápravu, tudíž zadní část vozu vybočuje.
 • Zvláštní pozornost  je třeba věnovat při najíždění a vyjíždění z trajektů.
 • Při parkování sice máte možnost využít couvací kameru, ale i tak vždy využijte pomoc další osoby posádky při navádění.
 • Bezpodmínečně dodržujte bezpečnou vzdálenost  z důvodu zabrzdění těžkého vozu.
 • Při jízdě stanovujte nižší rychlost než jste zvyklí z osobního vozu, zejména v zatáčkách, na kruhových objezdech a silnicích nižších tříd.
 • Na dálnici doporučujeme cestovní rychlost kolem 100km/h už z důvodu pohodlného cestování bez hluku a nižší spotřeby paliva.
 • Před jízdou uschovat předměty do skříněk a ty řádně uzavřít.
 • Za jízdy nemohou být otevřena žádná okna v nástavbě včetně střešních!
 • Prosíme o šetrné zacházení s nábytkem a výbavou.
 • Při opuštění vozidla nezapomeňte zavřít veškerá okna, dveře, zasuňte markýzu, zkontrolujte vypnutí vodovodní baterie a uzavření toalety.
 • Nikdy nenechávejte na sedadlech, za oknem, na stole ani jinde na viditelném místě žádné cennosti. Bohužel na městských či plážových parkovištích především na italském či španělském pobřeží působí obrovské množství zlodějů. Na pláži parkujte vždy tak, abyste na auto viděli.
 • Pozor také na parkoviště u nákupních center. Doporučujeme, aby alespoň jeden člen posádky vždy zůstal při nákupech ve voze.
 • Doporučujeme využívat co nejvíce kempy a takzvané stellplatz (kde vesměs můžete doplnit vodu, vypustit wc, připojit se k 220, ale jsou daleko levnější než kempy).

Rezervace obytného vozu

Rezervujte si náš obytný vůz a vyražte na cestu! Je to tak jednoduché.